Kyle Anderson

קורס מוקדנים

לפני שתתחיל קורס מוקדנים, חשוב להבין מה זה כרוך בעבודה. חשוב להבין מדוע אזור בקרת אבטחה חשוב. מהו מוקד רואה? מהו קורס מוקדנים? כיוון ברור הוא חלק חשוב של האימון שאתה מקבל. מפת חדר בקרה מציגה תצוגה דו מימדי של מיקום. מפות מודפסות המציגות הפניות לרשת חייבות להיות הפוכות כדי לקרוא אותן כראוי. מפות צריכות […]


Read More