רכיבים אלקטרוניים

מהם חלקים ורכיבים אלקטרוניים תעשייתיים?

חלקים ורכיבים אלקטרוניים תעשייתיים הם חלקים אינטגרליים ממערכות חשמל ובקרה, הנמצאים במגוון תעשיות כגון ייצור, אנרגיה, תחבורה, כימיקלים, כרייה וחקלאות. רכיבים אלה מעבדים מידע בצורה של אותות חשמליים ומבצעים משימות במהירות, במדויק ובאמינות. הם מגיעים ארוזים בנפרד או משולבים בתוך חבילות כגון מעגלים משולבים מוליכים למחצה ומעגלים משולבים היברידיים. מהם רכיבים פעילים? רכיבים פעילים הם […]